Mørning av kjøtt


Kjøtt som skal mørnes må være ferskt, friskt, og ikke ha vært frossent.
Grunnregelen for mørning er 40 døgngrader. Det betyr lagringstemperatur ganger dager = 40.


Eksempel: Med kjøleskapstemperatur på 4 grader, og 10 dagers mørning, 4 x 10 = 40 døgngrader. Mørning i temperatur over 8 grader anbefales ikke.


Husk at antallet dager regnes fra dyret er skutt til avsluttet mørning. Den største effekten av mørning skjer imidlertid de første dagene. Hele dyr eller hele deler av dyret kan henges opp til mørning på et kaldt, mørkt og luftig sted. God hygiene er ekstra viktig. Tørr overflate på kjøttet hindrer grobunn for bakterievekst.


Kjøleskapet kan også benyttes til mørning, men det er viktig at kjøttet ligger tørt og luftig.


Den beste metoden for å mørne kjøtt i kjøleskapet er å pakke det inn i matpapir, og legge det på en rist så det kommer luft til rundt hele kjøttstykket. Kjøtt må ikke mørnes i plast eller tett folie, da blir miljøet fuktig og bakterier vil trives.


Sjekk kjøttet daglig. Se, lukt og kjenn på steder hvor fuktigheten kan holde seg (kroker og folder).

Oppdages et enkelt sted som begynner å bli sleipt, kan kjøttet vaskes med sterk saltlake slik at kjøttet kan mørnes noen dager til.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar